9fce05fejw1e0d8h26udlj
Thiếp tâm như kính diện
Nhất quy thu thủy thanh 
Lang tâm như kính bối 
Ma sát bất phânminh 
Lang tâm như chỉ diện 
Đoạn tuyến tùy phong khứ
Nguyện đắc thượng lâm chi 
Vị thiếp vinh lưu trụ
—————————-
Dịch:
Lòng thiếp như mặt gương 
Lúc nào cũng trong sáng như nước hồ thu 
Lòng chàng như lưng gương
Lau mãi mà vẫn mờ
Lòng chàng như con diều 
Đứt dây bay theo gió
Mong sao nó vương phải cành cây
Để giữ chân chàng lại 

(Hứa Phi )

Nguồn internet
p/s: bài này ngày trước đọc ở đâu chả nhớ rõ, chỉ nhớ hồi đó thấy hay nên cop lại trong tn

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s